арт. ф 58 071
Чайник "Охота"
22,5/19/12 (1 л)
Чайник "Охота"
арт. ф 58 071
Чайник "Охота"
арт. ф 58 072
Сахарница "Охота"
17/14,5/10,5
Сахарница "Охота"
арт. ф 58 072
Сахарница "Охота"
арт. ф 58 073
Чашка "Охота"
10,7/8,3/7,5
Чашка "Охота"
арт. ф 58 073
Чашка "Охота"
арт. ф 58 074
Блюдце "охота"
16,2/2/16,2
Блюдце "охота"
арт. ф 58 074
Блюдце "охота"